Kvalitetspolicy

Göteborgs Brandservice AB skall tillsammans med anställda och leverantörer:

Erbjuda marknadens bästa brand/utrymnings och säkerhetsprodukter.

Uppfylla lagar, normer och säkerhetskrav för att våra produkter skall vara tillförlitliga och ge trygghet.

Sätta kunden i centrum genom att alltid genomföra våra åtaganden och tillgodose kundens önskemål.

Ständigt förbättra vår verksamhet så att alla delar av vårt företag verkar för kundens bästa.

Göteborg 2006-08-01
VD

 

Miljöpolicy

Kretsloppen skall snurra. Återvinning och återanvändning ska så långt det är möjligt prägla Göteborgs Brandservice AB:s produkter i alla led från vaggan till graven. Miljöskadliga och hälsoskadliga ämnen skall bort ur produktion och varor.

• Göteborgs Brandservice AB skall prioritera och ständigt förbättra, säkerhet och miljö för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

• Vi ska i all verksamhet verka för att förebygga åtgärder som har negativa effekter på miljön.

• Bedriva verksamheten på ett resurssparande och energieffektivt sätt så att miljön skyddas.

• Följa utvecklingen och positivt medverka till användning av miljövänligt förpackningsmaterial.

• Prioritera leverantörer och speditörer vilka i sin verksamhet syftar till ökad miljöanpassning.

• Tillämpliga krav och bestämmelser i miljölagstiftningen ska efterlevas.

• Utbilda och informera personal om gällande och förändrade miljöbestämmelser.

• Skapa ur miljösynpunkt en säker och hälsosam arbetsplats.

• Göteborgs Brandservice AB skall vara ett pålitligt företag som kännetecknas av god affärsetik och miljötänkande.

Göteborg 2012 – 02 – 29

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid