Brand- och utrymningslarm

Brandlarm – en viktig del av brandskyddet

Att en brand upptäcks tidigt är en förutsättning för att hinna utrymma och för att kunna påbörja släckning eller vidta andra åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i brandskyddet.
Våra effektiva och moderna brandlarm varnar för rök i ett mycket tidigt skede. Det ger möjlighet till en snabb och säker släckinsats och skyddar på så sätt liv och egendom.

Brandlarmets uppbyggnad och funktion

En brandlarmanläggning kan vara heltäckande och då övervakas samtliga rum i byggnaden. Alternativt kan larmet utformas som delskydd och då kan t ex enbart korridorer i utrymningsvägar skyddas.

Ett brandlarm kan vara utformat på många olika sätt. Det består normalt av följande delar:

  • Detektor som känner av och indikerar brand.
  • Larmtryckknapp (bibrandskåp) för manuell aktivering av brandlarm.
  • Larmdon – sirener, blixtljus och andra typer av optiska och akustiska larmdon.
  • Centralapparat – elektronikcentral som övervakar anläggningen samt styr och larmar för brand och felfunktion.
  • Larmöverföring – via larmsändare kan fel- och brandlarm sändas t ex till larmcentral.
  • Orienteringsritningar – ritningar över byggnaden med de olika detektorerna och larmsektionerna inritade. Används av t ex räddningstjänsten för att fastställa var i byggnaden ett larm kommer ifrån.
  • Brandlarm kan vara konventionella eller adresserbara.

Brandlarm utformas enligt regelverket SBF 110 och ska installeras av godkänd anläggarfirma.

CERTIFIERAD ANLÄGGARFIRMA AV BRANDLARM

Vi är en SBSC-certifierad anläggarfirma av brandlarm. Det innebär bland annat att vi har ett dokumenterat kvalitetssystem och personal med hög kompetens och erfarenhet. Vår kvalitet kontrolleras regelbundet av externa revisorer. Det blir ert kvitto på kvalitet!

BEHÖRIG INGENJÖR BRANDLARM

Hos oss jobbar personal med personcertifiering som behörig ingenjör brandlarm. Det säkerställer att vår personal har den utbildning, praktiska erfarenhet och fackkunskap som krävs.

Vi kan även hjälpa till med underhåll av brandlarm läs mer om det här

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid