Brandisolering

Enligt regelverket för brandtätning som anges i Boverkets Byggnads Regler (BBR) skall en installation som genombryter en brandklassad byggnadsdel ej försämra byggnadsdelens motståndskraft mot brandpåverkan.

Brandfogning är då en del i att upprätthålla/behålla gällande krav och regelverk för era brandcellsgränser.

En vanlig typ av brandfogning är kring dörrpartier, tak och vägganslutningar.
Vi tillhandahåller hårda och mjuka tätningar av allt inom brandcellsgränser för att förhindra spridning av brand mellan våningsplan och rum. Tätningen utförs på sådant sätt att resultatet utgör ett komplett passivt brandskydd.

Vi tillhandahåller även brandtätning som uppfyller ljudkraven som en ljudtätning utöver brandkraven. Detta innebär att om brandcellsgränsen omfattas av ett ljudkrav behöver vi inte göra två typer av tätningar.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid