Brandisolering

Byggreglerna kräver att vissa delar av en byggnad ska ha brandmotstånd. Detta beror på byggnadens storlek, vad den ska användas till och vilken funktion elementet har.

Brandskyddsisolering består av specialtillverkad stenull som monteras på plats med stift. Isolering tillämpas oftast på konstruktioner som skall byggas in men förekommer också synligt. Skivorna förseglar och agerar som skydd upp till den brandklass som konstruktionen kräver om brand/kraftig värmeökning skulle inträffa. Isoleringsskivorna levereras normalt i tjocklekar mellan 20 och 80 mm.
Skivorna kan övermålas.

Tex: Stål under tung belastning förlorar sin säkerhetsmarginal vid temperaturer på omkring 550 °C – oavsett stålets kvalitet. Skydda därför den bärande konstruktionen i byggnaden med våra produkter som är testade och godkända för brandskydd av bärande stålbalkar.

Kontakta oss för vidare rådgivning och produktbeskrivning.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid