Brandvarnare

Brandvarnaren är den absolut viktigaste brandskyddsutrustningen för en bostad. Rökspridning och rökfyllnad från inredningsmaterial är mycket snabb. Ofta är atmosfären livsfarlig att inandas långt innan hetta och brand orsakar skada.

Fler personer dör av rökförgiftning än av direkt brand.

Därför ska varje hem vara försett med brandvarnare på varje våningsplan och i anslutning till varje bostadsdel där personer sover. I en bostad med flera brandvarnare bör varnarna kopplas samman så att samtliga varnare ljuder vid brand.

Brandvarnare bör bytas ut efter ca 10 års användning.

Nyhet!

En nyhet i vårt sortiment är brandvarnaren "Almost Invisible" - världens minsta brandvarnare med en diameter på bara 40 mm, men med samma kapacitet som större modeller.

CAPiDi brandvarnare

Brandvarnaren kan parkopplas enkelt men endast två knapptryck. Om en CAPiDi brandvarnare känner av rökpartiklar vid brand så larmar den automatiskt till alla parkopplade enheter i hemmet.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid