Ögonskölj

Vid skada på ögonen kan några få sekunder vara avgörande om du mister synen eller ej.
Därför är snabb tillgång till ögonsköljutrustning helt avgörande om olyckan skulle vara framme.

Vanliga skaderisker är exploderande batterier, stänk från maskindiskmedel, ammoniak och andra kemikalier.
Även mekaniska skador som metallspån, smuts och damm kräver omgående ögonsköljning för att hindra att partiklar fastnar i ögat.

Vi har ett brett sortiment av ögonsköljutrustning

  • Ögonsköljflaskor
  • Fickflaskor från 45 ml
  • Trycksatta sprayflaskor
  • Sprayflaska på 200 ml med vägghållare eller väska
  • Ögonsköljskåp med pumpspray
  • Kompletta skåp med ADR- eller sårvårdsutrustning
  • Ögondusch med pumpmekanism och 1 liters påsar för återkommande användning

Vi har möjlighet att lagerhålla alla större fabrikat av utbytesflaskor och kan vid årligt underhåll komplettera och byta ut flaskor som har blivit för gamla.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid