Släcksystem för datahallar

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor som kan drabba en verksamhet. Förutom kostnaderna för utrustning som blir obrukbar, är den verkliga förlusten den data som förstörs. Vid brand i datahallen, transformatorrummet eller annat kritiskt utrymme kan det få mycket stora konsekvenser och långa stillestånd som följd.

I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem. Göteborgs Brandservice erbjuder gassläcksystem med Novecgas eller Inertgas.
Gassläcksystemet skräddarsys för utrymmet som ska skyddas och kan även kompletteras med utrustning för effektivare skydd:

Släcksystem för rackskåp OneU

OneU är ett integrerat system för branddetektering och gasskydd, avsett för rackskåp, server- och kopplingsskåp.

OndeU är upp till 400 gånger känsligare än konventionella detektorer, vilket innebär en mycket snabbare branddetektering och släckning. Systemet är utrustat med släckgasen Novec 1230 för snabb, precis och effektiv släckning.

Ljuddämpare för gassläcksystem

Nyare typer av hårddiskar och annan utrustning är känslig för den höga ljudnivå som uppstår då intertgassystem aktiveras.
En ljuddämpare hanterar effektivt problemet och reducerar ljudnivån avsevärt. Ljuddämparen är speciellt designad för användning med gassläck-system med inertgas.
Enheten ansluts enkelt till släcksystemets rörnät och dämpar effektivt ljudnivån

Certifiering

Göteborgs Bandservice är av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering certifierad anläggarfirma för gassläcksystem enligt Norm SBF 1002:3 Klass A och C. Vi har egen projekterings- och montagekapacitet och utför installationer, service och underhåll.

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid