Släcksystem för rumsskydd

Förlust av data och stillestånd är två av de mest kostbara olyckor
som kan drabba en verksamhet. Brand i kritiska utrymme kan få mycket stora konsekvenser. I många fall skyddas därför dessa rum med ett automatiskt gassläcksystem.

Göteborgs Brandservice erbjuder två olika system:

  • Novec 1230 FK 5-1-12 står för den absolut senaste utvecklingen bland släckgaser och ingriper kemiskt i brandförloppet. Brand släcks redan vid knappa 6% inblandning i luften.
  • Inertgas IG-541 (INERGEN®) är en blandning av luftgaserna Kväve, Argon samt Koldioxid och släcker genom att sänka syrehalten till hälften vilket kräver ca 50% inblandning i luften.Fördelen med Novecsystemet är att de är mindre utrymmeskrävande. Inertgas är dock billigare än Novec och för större anläggningar slår gaspriset igenom till inertgasens fördel.

Båda systemen ger en snabb släckning där släckmedlet inte orsakar några sekundärskador eller lämnar några rester efter sig. Båda gaserna är i släckande koncentration ofarliga för människor. De kan därför användas i bemannade utrymmen.

Gaserna har i praktiken ingen växthuseffekt och till skillnad från FM200 och andra HFC-gaser finns ingen lagstiftning som reglerar användningen.

Certifiering

Göteborgs Bandservice är av SBSC, Svensk Brand & Säkerhetscertifiering certifierad anläggarfirma för gassläcksystem enligt Norm SBF 1002:3 Klass A och C. Vi har egen projekterings- och montagekapacitet och utför installationer, service och underhåll.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid