Utrymning

Det är viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm/utrymning utan larm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar. Arbetsgivare och anställda avgör gemensamt hur ofta man ska ha övningarna.

Utrymningsövningar kan ersättas med information om den ger likvärdiga kunskaper. Det är särskilt viktigt att informationen är anpassad till alla. Det gäller både nyanställda, personer med annan språklig och kulturell bakgrund och personer med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att man på arbetsplatserna har en beredskap för hur man ska göra om det börjar brinna eller om gas strömmar ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämning med mera.

Exempel på förebyggande åtgärder för att underlätta utrymningen:

 • Utrymningsvägarna behöver vara tillräckligt stora och vara utformade så att de är lätta att använda.
 • Risken för skador minskar ju tidigare faran upptäcks, genom till exempel larm som varnar.
 • Personalen behöver känna till riskerna vid en utrymning och vad de ska göra.
 • Det ska som regel finnas minst två utrymningsvägar.
 • Det är viktigt att utrymningsvägarna inte är blockerade.
 • Dörrar i utrymningsvägarna får inte vara låsta på ett sätt som gör dem svåra att öppna.
 • Skyltningen till utrymningsvägarna ska vara tydlig.
 • Utformningen och storleken på utrymningsvägar.
 • Tidig upptäckt av fara till exempel genom larm som varnar.
 • Kunskaper om risker och hur man beter sig.
 • Att hålla utrymningsvägar fria från hindrande föremål.

Mer information kring utrymning hittar du hos Arbetsmiljöverket.

Vi kan hjälpa till

Vi på Göteborgs Brandservice kan hjälpa er med ert behov gällande utrymning. Allt från projektering av lokal/fastighet till enkla hjälpmedel som utrustning för utrymningsledare.
Vi kan även hjälpa er med att skapa en brandskyddsorganisation på ert företag exempelvis där man utser utrymningsansvariga samt utrymningsledare på varje avdelning.

Inom vår egna organisation har vi avdelningar som hjälper er upprätta utrymningsplaner samt diverse andra ritningar, projekterar samt installerar utrymningslarm och skräddarsyr utrymningsövningar som täcker ert behov.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid