Utrymningsplan

Vid brand, bombhot eller annan fara avgör personalens beteende om någon skall komma till skada. Ofta är kunskap, organisation och erfarenhet mycket viktigare än brandredskap och andra tekniska skydd.

I en stress- eller paniksituation är det därför viktigt med klara, entydiga och enkla instruktioner. Med en utrymningsplan finns dessa instruktioner utarbetade och pedagogiskt och lättillgängligt presenterade både för egen personal och besökare.
Vi följer svensk standard SS2875:2019, läs mer här!

Vi utför utrymningsplanering och projekterar utrymningsplaner. Vi ritar planer i många varianter och ofta med kundanpassat utförande.

 • Olika storlekar för olika behov – från A4 och uppåt
 • Ramar i många utföranden och färger
 • Inplastning vid placering i fuktig miljö
 • Efterlysande – planen fungerar även vid strömavbrott
 • Planer i 3D – ett överskådligt alternativ för enklare byggnader
 • Utrymningstavla – ett billigare och enklare alternativ
 • Egen logo och utformning för att passa in i profilen
 • Hotellplaner – en trygghet för hotellgästen

Vi utarbetar och ritar även:

 • Insatsplaner
 • Orienteringsritningar
 • Kontrollritningar
 • Säkerhetstavlor

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid