Brandtätning - det eftersatta brandskyddet

Brandtätning hindrar brandspridning mellan våningsplan och längs kabel- och ventilationsstråk, då det utgör en av de stora brandfarorna i moderna byggnader. Rök och lättantändliga gaser sprider sig oerhört snabbt, var som helst, bara de får chansen. Branddörrar och brandcellsgränser gör ingen nytta om rök och eld kan sprida sig i hålrum ovanför innertak eller i kabelstråk och ventilationsschakt.

Brandtätning gör nytta

En effektiv brandtätning kan vara skillnaden mellan ett tillbud och en katastrof. Därför är det väldigt viktigt att brandtätningarna utförs på ett korrekt sätt av utbildad personal. Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd som fungerar dygnet runt utan att larmet går och utan att personal finns på plats för att släcka.

Brandtätningar och brandcellsgränser ska kontrolleras regelbundet.
Vi kan utföra kontrollen i samband med säkerhetskontroller eller årlig översyn av brandsläckare eller annan brandredskap.

Det bör också alltid ske efter ombyggnadsarbeten då el-, rör och VVS genomföringar kan ha försämrat byggnadens brandskydd.

Vi utför brandtätningsarbete

Vi kan också utföra brandtätningsarbete som underentreprenör i byggprocessen. Vi använder flertalet typer av brandtätningsmateriel och kan utföra arbeten både på löpande och fast räkning. Efter utfört arbete erhåller ni dokumentation innehållande materialspecifikation, placering i fastighet etc.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid