SBA Systematiskt brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor säger att verksamhetsansvarig och ägaren till en byggnad är ansvarig för att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete.

SBA säkerställer att brandskyddet fungerar och att det finns en organisation som kan förebygga bränder eller agera i en brandsituation. Alla arbetsplatser ska ha en särskild organisation med brandskyddsansvarig och utrymningsledare. Du ska se till att interna brandskyddskontroller genomförs regelbundet och att hela din personal informeras, utbildas och övas inför olika scenarier.

Det betyder att du på ett strukturerat sätt behöver planera, utbilda, dokumentera, kontrollera och följa upp brandskyddsarbetet. SBA är till sin struktur och metodik jämförbar med till exempel arbetsmiljö- eller kvalitetsarbete och passar därför bra att integrera i verksamhetens dagliga rutiner.
Många byggnader och anläggningar har även krav på sig att lämna en skriftlig redovisning till kommunen.

För att underlätta brandskyddsarbetet kan du ta oss till hjälp. Vi är specialister på brandskydd och riskhantering och kan stå till tjänst med allt från planering och dokumentation till utbildning, support samt även utförande av vissa kontroller.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid