Service & Underhåll

All säkerhetsutrustning behöver regelbunden tillsyn för att på bästa sätt kunna skydda byggnader, materiel och inte minst människors liv.

Göteborgs Brandservice AB  utför underhåll på samtliga fabrikat av brandsläckare och övrig brand- och utrymningsmateriel. Vi kontrollerar och reparerar även alla typer av släcksystem och brandlarm. Även en byggnads passiva brandskydd behöver underhållas.
Det gäller rökluckor, brandtätning, branddörrar och annan utrustning för att stänga in branden eller släppa ut rökgaser.

Vi kan även  kontrollera att kontrollronder är genomförda, att brandskyddsorganisationen är intakt och övrigt som omfattas av kundens SBA-arbete.

Serviceintervall och servicemoment anpassas till säkerhetsutrustning och omgivningsmiljö.
Inom många områden förskriver också försäkringsbolag eller myndigheter vilket underhåll som ska utföras. Normalt ställs det också krav på serviceteknikerns behörighet, kompetens och utbildning.

Vår service, tillsyn och underhåll håller högsta möjliga standard och utförs av SVEBRA certifierade brandservicetekniker enligt gällande regelverk och direktiv. Vår certifiering hos SVEBRA innebär en garanti av pålitlig, uppdaterad brandsäkerhet av högsta möjliga kvalitet.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid