Utbildningsinnehåll

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare eller den i företaget som är ansvarig för företagets brandlarmsanläggning. Kursen är utformad i enlighet Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) norm för utbildning av anläggningsskötare.
Efter avslutad utbildning och godkänt kunskapstest erhåller deltagare diplom.

 • Brandteori – brandorsaker, brandförlopp, brandspridning
 • Förebyggande brandskydd – trygg utrymning hindra brandspridning, underlätta släckning
 • Lagen om skydd mot olyckor, myndigheters och försäkringsbolagens krav
 • Företagets ansvar – Hur organiseras brandskyddet i företaget
 • Systemuppbyggnad – detektering, larmgivning, centralapparater, larmöverföring
 • Alternativa skydd, tekniska byten, systemanpassning till risker. Lönsamhet genom tidig upptäckt
 • Räddningstjänstens organisation – larmning, insatstid
 • Larml agring och larmorganisation
 • Anläggningsskötarens roll – ansvar och befogenheter
 • Skötsel och underhåll
 • Praktiskt handhavande av brandlarmsystem inklusive övningsuppgifter
 • Onödiga larm

Kursdeltagarna skall erhålla tillräckliga kunskaper för att:

 • Ansvara för den löpande driften av en brandlarmanläggning och ombesörja att löpande underhåll utförs.
 • Hantera brandlarm och fellarm samt sköta till- och frånkoppling av detektorer, larmdon och styrningar samt utföra månads- och kvartalskontroll.
 • Ta aktiv del i företagets brandskyddsverksamhet som brandskyddskontrollant eller utrymningsledare.
 • Deltagare skall efter avslutad utbildning ha kännedom om brandrisker och brandförebyggande åtgärder samt lagar och myndighetskrav. Vidare skall deltagare ha kunskap om företagets ansvar och behov av brandskyddsorganisation och rutiner.

 

Vi har denna utbildning som öppen kurs med flera tillfällen att välja bland!
Boka en egen skräddarskydd kurs för exempelvis ditt företag
 • Öppen Kurs
 • Egen kurs

Information

Plats

Klangfärgsgatan 4D Västra Frölunda

Gruppstorlek

20 personer

Längd

4 timmar

Boka plats

Välj ett kursdatum

Juli Aug

Jul Augusti Sep

Aug September Okt

Sep Oktober Nov

Okt November Dec

Nov December

Lediga platser

18 platser

Tid

08:00-12:00

Pris

3 600 kr

Egen kurs är för företag med behov av grupputbildning

Gruppbokning är för företag som har behov av att boka en större grupp eller vill ha utbildningen förlagd i egen miljö eller kanske önskar att utbildningen förläggs till ett viktigt datum för er då alla kan vara med. Har ni enbart behov av att skicka enskild person/personer på utbildning så har vi ett stort utbud av öppna kurser man kan anmäla sig till.

Beskriv för oss så noga ni kan vad ni har för behov så ska vi hjälpa er att sätta ihop ett skräddarsytt utbildningspaket till ert företag. Kom ihåg att vi är flexibla vad gäller val av utbildningsplats.

Offertförfrågan

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid