Utbildningsinnehåll

Med heta arbeten avses enligt försäkringsbolagens krav på svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning.

Efter avslutad utbildning skall kursdeltagarna ha kunskap om:

 • Säkerhetsreglerna för ”Heta arbeten”
 • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
 • Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer
 • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
 • Lagar och föreskrifter
 • Ansvarsfrågor i samband med heta arbeten, försäkringsvillkor och entreprenadavtal
 • Den egna utrustningen och dess handhavande samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar

Kursdeltagarna skall också uppnå färdighet i:

 • Att bedöma risker för person och egendomsskador
 • Att förebygga och begränsa riskerna av brand på arbetsplatsen
 • Att alltid kontrollera att brandskyddsansvarig utfärdat svetstillstånd innan arbetet börjat
 • Att kunna hantera befintlig släckmateriel för att snabbt kunna släcka en begynnande brand
 • Att säkerhetsregler finns och att de följs
 • Att se till att brandvakten sköter efterbevakningen

Kursen vänder sig till försäkringstagare, fastighets- och lokalansvariga samt entreprenörer som utför ”heta arbeten”. Med heta arbeten menas enligt försäkringsbolagens krav svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan förorsaka uppvärmning eller gnistbildning.

Kursen består av 11 teoretisk delar samt en praktisk demonstration av brandredskap och släckövning.

Kursen är utformad enligt Svenska Brandskydds föreningens föreskrifter för Heta arbeten.

Certifikat Heta arbeten utfärdas efter genomförd kurs och godkännande av Svenska Brandskyddsföreningen.

Certifikatet som skickas till godkända kursdeltagare efter ett kunskapstest i digital miljö, och ger behörighet för att ansvara för, bevaka samt utföra ”heta arbeten”.

Vi har denna utbildning som öppen kurs med flera tillfällen att välja bland!
Boka en egen skräddarskydd kurs för exempelvis ditt företag
 • Öppen Kurs
 • Egen kurs

Information

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Plats

Klangfärgsgatan 4D Västra Frölunda

Gruppstorlek

20 personer

Längd

8 timmar

Boka plats

Välj ett kursdatum

Juli Aug

Jul Augusti Sep

Aug September Okt

Sep Oktober Nov

Okt November Dec

Nov December

Lediga platser

18 platser

Tid

08:00-16:00

Pris

2 895 kr

Egen kurs är för företag med behov av grupputbildning

Gruppbokning är för företag som har behov av att boka en större grupp eller vill ha utbildningen förlagd i egen miljö eller kanske önskar att utbildningen förläggs till ett viktigt datum för er då alla kan vara med. Har ni enbart behov av att skicka enskild person/personer på utbildning så har vi ett stort utbud av öppna kurser man kan anmäla sig till.

Beskriv för oss så noga ni kan vad ni har för behov så ska vi hjälpa er att sätta ihop ett skräddarsytt utbildningspaket till ert företag. Kom ihåg att vi är flexibla vad gäller val av utbildningsplats.

Offertförfrågan

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid