Kolsyresläckare

Kolsyresläckare ger ett effektivt skydd vid brand i maskiner och elektrisk utrustning. Koldioxid är en gas som släcker brand i vätskor, gaser och plaster. Den tränger in i de mest svåråtkomliga utrymmen t ex runt en motor eller i ett elskåp. Gasen leder inte heller ström och kan användas direkt mot spänningsförande utrustning.

Släckarna används främst för datorer, verkstadsmaskiner och elektrisk utrustning samt annan utrustning där en ren släckning är betydelsefull. Koldioxid lämnar inga rester efter släckning.
Släckarna är speciellt lämpliga i halvslutna mindre utrymmen där gasen förångas och skapar en obrännbar atmosfär i hela utrymmet. Utomhus, i synnerhet i blåsigt väder, kan släckarna vara olämpliga.

Koldioxid

Koldioxid används som släckmedel huvudsakligen i handbrandsläckare och fasta släcksystem. Den kan också förekomma i mobila släckaggregat. Det är en färglös, giftfri gas med svagt syrlig smak och något kittlande lukt. Den kemiska beteckningen är CO2. Gasen är cirka 1,5 gånger tyngre än luft, kemiskt neutral och är inte elektriskt ledande.

Koldioxid släcker genom att hålla syret borta från branden (kvävning). Den verkar också genom en kemisk process kallad negativ katalys som avbryter förbränningsprocessen. I viss mån bidrar också den kylande effekten till släckningen av branden.

Vid normal temperatur och atmosfärtryck är koldioxiden gasformig. Vid temperaturer under -78°C övergår den i fast form som koldioxidsnö eller torris. Vid komprimering kondenseras den till flytande form.

Som släckmedel ligger fördelen hos koldioxid att den är gasformig och därför kan sprida sig i svåråtkomliga utrymmen. Den lämnar inte några rester efter sig och den är inte elektriskt ledande vilket gör att den kan användas direkt mot spänningsförande utrustning.

Koldioxid bildas vid i stort sett all förbränning av kolföreningar och syre (läs fossila bränslen) och vid nedbrytning av organiskt material. Den förekommer även i utandningsluften hos människor och djur. Koldioxiden som används för brandsläckning bildas som restprodukt vid annan produktion och släpps normalt ut i atmosfären. Användningen av koldioxid som släckmedel påverkar därför inte miljön och växthuseffekten annat än marginellt.

Risken med koldioxid är att den är kvävande och att den påverkar andningen. Kvävning kan inträffa utan förvarning på grund av att gasen tränger undan luftens syre. Den påverkar andningsfrekvensen så att det vid högre koncentrationer uppstår ett chocktillstånd där andningen upphör. Inandning av kall gas kan ge lungskador och likaså kan beröring ge svåra köldskador.

Vill du veta mer om Klassning av brandsläckare  >Läs här

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid