Brandlarm

Brandlarm ska kontrolleras regelbundet. Det är ett krav enligt försäkringsbolagens bestämmelser.
Ordinarie tillsyn sker dagligen och en enklare funktionskontroll sker en gång per månad. Dessa kontroller utförs normalt av anläggningsskötaren. Personen bör ha genomgått utbildning som anläggningsskötare.

Kvartalsvis sker en utökad kontroll då flera detektorer på olika sektioner testas. Årligen utförs underhåll och en fullständig funktionskontroll genomförs. Det sker normalt av extern servicelämnare. Batteribyte bör ske vart femte år för att säkerhetsställa reservdriften ifall det blir strömavbrott.

Vi kan hjälpa till

Vi utför kvartalsprov och årlig kontroll på brand- och utrymningslarm på alla kända fabrikat. Regelbunden service leder till färre onödiga larm än för motsvarande anläggningar utan underhållsavtal.
För s k myndighetsanläggningar som ska uppfylla kraven i SBF110 är det ett krav att underhålls- och reparationsarbeten sker. Normalt finns ett tecknat underhållsavtal.

Certifierad anläggarfirma av brandlarm

Vi är en SBSC-certifierad anläggarfirma av brandlarm. Det innebär bland annat att vi har ett dokumenterat kvalitetssystem och personal med hög kompetens och erfarenhet. Vår kvalitet kontrolleras regelbundet av externa revisorer. Det blir ert kvitto på kvalitet!

Behörig ingenjör brandlarm

Hos oss jobbar personal med personcertifiering som behörig ingenjör brandlarm. Det säkerställer att vår personal har den utbildning, praktiska erfarenhet och fackkunskap som krävs.

Installation

Som godkänd anläggarfirma för brandlarm installerar vi ert larm så att det uppfyller de krav som ställs på er verksamhet. All projektering, installation och service utförs av kompetent personal med mångårig erfarenhet. Vi finns med hela vägen från offert- och projekteringsstadiet till färdiga och godkända anläggningar!

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid