Rökluckor

En brandgasventilator, eller röklucka som det också kallas är i första hand till för att leda bort livsfarlig brandgas. Beroende på insatsens karaktär, utformning och genomförande uppnås olika syften.

Vi använder oss av brandgasventilation för att:

  • Minska brandgas- och värmepåverkan på innestängda män­­ni­skor och underlätta utrymning för människor i byggnaden
  • Underlätta räddningsinsats genom att minska värmebelastningen och förbättra sikten i byggnaden för räddnings­personalen
  • Hindra eller begränsa brand- eller brandgasspridning genom minskad tryck- och värmepåverkan i byggnaden
  • Möjliggöra eller underlätta restvärdesräddning i ett tidigt skede av räddningsinsatsen.

Brandgasventilatorer monteras vanligen i taket eller på fasaden, men den kan också monteras i marken.

Brandgaser stiger i regel uppåt och ut genom våra luckor, en så kallad. ”termisk brandgasventilator”. Efter ert behov kan vi montera dessa lösningar med manuell vajer, elektrisk eller motoriserad öppningsanordning.

Vi tillhandahåller också ”mekanisk brandgasventilation” där en fläkt suger ut brandgaserna, dessa är lämpliga i garage eller källarkorridorer.

Vi kan hjälpa till

Att tänka på är att en brandventilator behöver årligt underhåll och tillsyn för att fungera bra då de oftast sitter i krävande miljöer.
Vi utför regelbunden service och underhåll på rökluckor och ni erhåller dokumentation efter tillsyn.

Vi tillhandahåller alla helhetslösningar inom brandgasventilation, läs mer om årligt underhåll för rökluckor HÄR eller kontakta oss så hjälper vi er för närmare information eller rådgivning.

Jour rökluckor

Har ni en röklucka som står öppen, läcker eller inte går att öppna?
Då kan vi hjälpa er, läs mer om vår jour för rökluckor HÄR.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid