Pulversläckare

Pulversläckare fylld med ABC-pulver den mest mångsidiga av släckare. Den kan användas för släckning av nästan alla typer av bränder. Exempel på användningsområden: hem, bilar, båtar, husvagnar, och industrier.

Eftersom pulver inte leder elektricitet är pulversläckare ofarliga att använda mot elektriska installationer upp till 1000V. Pulvret är frostbeständigt och släckaren därmed funktionsduglig från -30° till +60° C.
Pulversläckare är den typ av handbrandsläckare som har bäst släckeffekt i förhållande till sin vikt och som är den lättaste att använda för den ovane.

Vad är ABC?

ABC är en benämning på klassning av släckare och betyder följande:

A – Glödbrand, brand i porösa material som trä, textil och papper.
B – Brand i vätskor och oljor.
C – Gasbrand.

Vill du veta mer om Klassning av brandsläckare tryck här.

Pulver

Pulver används huvudsakligen i handbrandsläckare. Inom industrin och räddningstjänsten samt på flygplatser och i försvaret används det även i fasta eller mobila släckaggregat. Det förekommer även i mindre omfattning i fasta släcksystem.

Den släckande beståndsdelen i pulver är huvudsakligen ammoniumvätefosfat. Pulver baserade på ammoniumfosfat släcker A-, B- och C-bränder. Tidigare baserades det även på natriumvätekarbonat och kaliumvätekarbonat. Men eftersom sådant pulver endast släcker B- och C-bränder har det minskat i betydelse.

Släckning av en brand åstadkoms genom att pulvret avbryter förbränningsprocessen. Det sker genom kylning, kvävning och en kemisk process kallad negativ katalys. ABC-pulvret smälter dessutom och bildar ett skyddande skikt på glödbildande material. Skiktet hindrar återantändning då luften hindras att nå glödbildningen. När pulvret sprutas mot branden bildas ett kraftigt pulvermoln som snabbt täcker och delvis sugs in i brandhärden. Genom pulvrets skärmbildande effekt skyddas operatören mot strålvärme.
Släckpulvret är frostbeständigt och leder inte elektricitet.

En nackdel med pulver kan vara behovet av sanering efter en släckinsats. Men ofta är saneringsbehovet som själva branden förorsakat betydligt större. Pulver i kombination med fukt är mycket korrosivt och kan orsaka skador på oskyddade metallytor. Man slipper dock fuktskador. Av vad som hittills är känt är pulver ofarligt för naturen och människan, men p.g.a. de mycket finfördelade kornen i pulvermolnet kan det vara irriterande för ögon och slemhinnor.

 

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid