Brandredskapsskyltar

Att utrymningsvägarna ska vara utmärkta är en självklarhet
Vid en brand eller olycka är det viktigt att snabbt sätta människor i säkerhet. Tiden det tar att hitta en nödutgång eller en brandsläckare kan vara livsavgörande. Med rätt skyltning och vägledande markeringar är du väl förberedd för en olycka eller utrymningssituation.

Alla brandredskap skall märkas upp med varselskyltar. Skyltning skall ske enligt en föreskrift från Arbetsmiljöverket, AFS 2008:13 Skyltar och signaler. I denna anges hur skyltarna skall se ut. Symbolerna är i många fall utformade enligt gemensamma europeiska bestämmelser.

Skyltarna finns i olika utföranden:

  • Plast för inomhusbruk, tillverkas i miljövänlig PET-plast
  • Aluminium för utomhusbruk

Brandredskaps- och brandpostskyltarna finns även i efterlysande utförande, som flaggskyltar eller plogskyltar.

Beakta siktavståndet och välj skyltstorlek så att den blir läsbar på längsta avstånd. Ett förslag till skyltstorlekar framgår av tabellen.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid