Underhåll rökluckor

Rökluckan har en viktig del i en byggnads brandskydd. Vid de allra flesta bränder är det röken som orsakar störst skada. I en rökfylld lokal bildas ofullständigt förbrända gaser som i sin tur ger upphov till ytterligare brandspridning och explosionsrisk.

En väl fungerande brandventilation evakuerar effektivt farliga rökgaser och kan därmed rädda både människoliv och stora materiella värden.
Erfarenheter och undersökning visar att många rökluckor inte fungerar eller öppnar som det är tänkt. I vissa fall har upp till hälften av de installerade luckor inte gått att öppna.

Årlig service innebär en genomgående besiktning av luckan och manöverdonens funktion samt eventuellt utbyte eller renovering av erforderliga delar.
Serviceprotokoll upprättas som anger typ av lucka och manövrering samt placering i fastigheten.
Rökluckor bör kontrolleras minst en gång per år. Kontrollen ska ske enligt SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretags, riktlinjer.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid