Utbildningsinnehåll

Agerar personalen rätt vid en utrymning?

Genom en utrymningsövning som anpassas efter en verksamhet/organisation kommer den nya eller befintliga utrymningsorganisationen låtas prova en utrymning.

Övningens genomförande

Övningen inleds normalt med en genomgång med brandskyddsansvarige och de utrymningsansvariga på företaget. Vi går igenom den kommande utrymningen och vad som är viktigt att veta.
Därefter återgår de ansvariga till sina arbetsplatser och övningen påbörjas.

Larmgivning sker på ordinarie vis baserat på ett fiktiv brand eller annan fara. Personalen skall då utrymma lokalen och samlas på respektive återsamlingsplats. Utrymningsledarna skall kontrollera att deras våningsplan är tomt på folk och lämna besked till företagets brandskyddsansvarige. Samtidigt skall räddningstjänsten och andra berörda larmas och räddningstjänsten skall mötas och informeras så att deras arbete påskyndas.

För att övningen skall bli mer realistisk och intressant kan delar av lokalen rökfyllas omedelbart före larm och utrymning. Röken är s k teaterrök som alstras av rökmaskiner. Den är helt ofarlig för personer och skadar inte maskiner och annan materiel. Parallellt med övningen kan brandsläckning övas med brandsläckare mot bål och brandfilt mot brinnande människa/docka.

Efter övningen samlas deltagarna för att uppföljning och erfarenhetsutbyte. Resultatet diskuteras och förbättringsåtgärder vidtas där det har varit problem eller brister.

Kursinnehåll

Efter avslutad övning skall deltagarna ha kompetens och erfarenhet för att effektivt kunna genomföra en utrymning. Företaget skall ha rutiner och instruktioner som säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser sker på ett snabbt och effektivt sätt.

LÄNGD
1-3 timmar

GRUPPSTORLEK
Anpassa efter företaget.

PRIS
Gruppbokning kontakta oss för offert

Vi har denna utbildning som öppen kurs med flera tillfällen att välja bland!
Boka en egen skräddarskydd kurs för exempelvis ditt företag
  • Öppen Kurs
  • Egen kurs
Det finns inga kurstillfällen med lediga platser just nu, vänligen kontakta oss i formuläret nedan så hjälper vi dig.

Egen kurs är för företag med behov av grupputbildning

Gruppbokning är för företag som har behov av att boka en större grupp eller vill ha utbildningen förlagd i egen miljö eller kanske önskar att utbildningen förläggs till ett viktigt datum för er då alla kan vara med. Har ni enbart behov av att skicka enskild person/personer på utbildning så har vi ett stort utbud av öppna kurser man kan anmäla sig till.

Beskriv för oss så noga ni kan vad ni har för behov så ska vi hjälpa er att sätta ihop ett skräddarsytt utbildningspaket till ert företag. Kom ihåg att vi är flexibla vad gäller val av utbildningsplats.

Offertförfrågan

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill bli kontaktad fyll då i kontaktformuläret här bredvid